Vak1 Vak2 Vak3 Vak1 Vak5 Vak6


Wijn nodigt vaak uit tot boeiende gesprekken. Deze verheugende vaststelling leidde destijds tot Wijn & Zijn. Ook de combinatie wijn & poëzie blijkt vaak zaligmakend. In 2013 richtte Vincent daarom Dichter bij Wijn op, een unieke combinatie van eigen gedichten en eigenzinnige wijnen. Zie hiervoor: www.dichterbijwijn.be

Voortbouwend op deze gedachte kwam er dan het Verzencafé Dichter bij Wijn, een interactieve workshop waarbij een initiatie in de wereld van de wijn wordt afgewisseld met filosofische gesprekken op basis van gedichten. Tussen het wijnproeven door figureren enkele gedichten als katalysator voor een boeiend gesprek. Een intimistische avond met wijn & poëzie als flirtende hoofdrolspelers.

Voor meer info: nog@dichterbijwijn.be